678


VETENSKAPLIGT PARTNERSKAP
TESTAT AV PASTEUR-INSTITUTET I LILLE

En teknik testad i laboratoriet, i samarbete med Institut Pasteur de Lille, som varit i spetsen för kampen mot infektionssjukdomar i över ett sekel.
Doktor Michèle Vialette, chef för den mikrobiologiska säkerhetsenheten och ansvarig för högsäkerhetslaboratoriet vid Pasteur Institut i Lille, övervakade testerna på Aeriashield-enheterna.

Aeriashield by Moskitofree-enheten, testad av Institut Pasteur de Lille, eliminerar på 5 minuter 99% av det humana coronaviruset HCoV-229E under laboratorieförhållanden (95,8% på 10 minuter för Aeriashield-familjen) *. Det humana coronaviruset HCoV-229E är ett annat coronavirus men från samma familj som den aktiva substansen som orsakar COVID-19, SARS-CoOV2. (* ett slutet utrymme 1,4 m³ utan luftförnyelse).
Astmatikere och personer med olika allergiproblem har vid användning av enheten märkt en väsentlig förbättring av andningsbesvären och allergiker känner av hur luften på bara en natts användning är renare. 

Vi är exklusiv distributör till de nordiska länderna. 


MYGGSKYDD SOM RESPEKTERAR EKOSYSTEMET
Vi gör dig osynlig mot myggen utan insektsmedel eller kemikalier.

Det finns många anti-mygg lösningar, men de är potentiellt inte utan konsekvenser för vår hälsa och för miljön. Yales Universitets John Carlsson och Nashvilles Universitets Laurence Zwiebel har påvisat att myggor är speciellt känsliga för komponenterna mänsklig lukt , koldioxid och värme. Vår teknologi är baserad på dielektrisk barriärutsläpp. Olikt många andra myggkontrollmetoder på marknaden, använder vår teknologi inga tilläggsprodukter / förbrukningsvaror och genererar inga kemiska restprodukter. En elektrod utsätts för hög elektrisk spänning, som producerar kontrollerade dielektriska barriärurladdningar som genom att verka på komponenterna i den omgivande luften, skapar en kall plasma av joner. Anjoner (negativt laddade joner) och de fria radikalerna gör sålunda att lukten som utsöndras av människorna, neutraliseras och stör myggornas luktorgan och desorienterar dem. Vi är inte längre ett mål för myggorna och vi är effektivt skyddade från stick, utan kemikalier eller bekämpningsmedel.

läs mer på https://www.moskitofree.se/shop