678


MYGGSKYDD SOM RESPEKTERAR EKOSYSTEMET
Vi gör dig osynlig mot myggen utan insektsmedel eller kemikalier.

Det finns många anti-mygg lösningar, men de är potentiellt inte utan konsekvenser för vår hälsa och för miljön. Yales Universitets John Carlsson och Nashvilles Universitets Laurence Zwiebel har påvisat att myggor är speciellt känsliga för komponenterna mänsklig lukt , koldioxid och värme. Vår teknologi är baserad på dielektrisk barriärutsläpp. Olikt många andra myggkontrollmetoder på marknaden, använder vår teknologi inga tilläggsprodukter / förbrukningsvaror och genererar inga kemiska restprodukter. En elektrod utsätts för hög elektrisk spänning, som producerar kontrollerade dielektriska barriärurladdningar som genom att verka på komponenterna i den omgivande luften, skapar en kall plasma av joner. Anjoner (negativt laddade joner) och de fria radikalerna gör sålunda att lukten som utsöndras av människorna, neutraliseras och stör myggornas luktorgan och desorienterar dem. Vi är inte längre ett mål för myggorna och vi är effektivt skyddade från stick, utan kemikalier eller bekämpningsmedel.

läs mer på https://www.moskitofree.se/shop